Aktuality

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

08.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky,...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...

01.09.2021 Tlačové správy

  JÚL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch...

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových...

04.08.2021 Tlačové správy

V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z...

02.08.2021 Tlačové správy

  Začiatkom roka 2021 sa v ÚNMS SR opätovne zrealizoval anonymný dotazníkový prieskum spokojnosti...

Na základe listu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 11.06.2021 ÚNMS SR ku dňu 17.06.2021...