Aktuality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu "Ministerstvo obrany Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu...

14.10.2021 Tlačové správy

Čo je Svetový deň normalizácie? Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva....

Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č....

06.10.2021 Tlačové správy

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je...

01.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "MEDZINÁRODNÁ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), zavŕšil v...

23.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Stretnutie...