Pomôžte nám zlepšiť naše služby

V snahe zlepšiť činnosť ÚNMS SR a ním poskytované služby by sme Vás radi poprosili o vyplnenie krátkeho a anonymného dotazníka. Vami poskytnuté informácie sú pre nás veľmi cenné a prispejú k trvalému zlepšovaniu našej činnosti a kvality poskytovaných služieb.

1. Aké služby poskytované ÚNMS SR ste využili?


2. Ako ste spokojný s úrovňou poskytovaných služieb ÚNMS SR?


Budeme radi, ak uvediete dôvod:


3. Ako ste spokojný s poskytovanými službami zo strany ÚNMS SR z hľadiska ochoty, profesionality, prístupu a komunikácie zamestnancov?


Budeme radi, ak uvediete dôvod:


4. Ako ste spokojný s poskytovanými službami zo strany ÚNMS SR z hľadiska rýchlosti vybavenia?


Budeme radi, ak uvediete dôvod:


5. Ako ste spokojný s úrovňou, kvalitou a dostupnosťou poskytovaných informácií zo strany ÚNMS SR?


Budeme radi, ak uvediete dôvod:


6. Ako by ste hodnotili celkovú úroveň ÚNMS SR v porovnaní s inými orgánmi a inštitúciami štátnej správy?


Budeme radi, ak uvediete dôvod:


7. Vaše pripomienky a námety na zlepšenie našich služieb