English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Stretnutie predsedníčky ÚNMS SR a predsedu Košického samosprávneho kraja

23. september 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Stretnutie predsedníčky ÚNMS SR a predsedu Košického samosprávneho kraja".   Tlačová správa zverejnená v pdf.formáte

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získala ďalšia organizácia samosprávy

21. september 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej rep...

Výzva na zapojenie sa do projektu - 5. kolo

16. september 2021
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do n...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole

8. september 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole (ďalej len...

ÚNMS SR ocenil zavádzanie manažérstva kvality do verejnej správy

6. september 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

2. september 2021
  JÚL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifi...

Informácia o aktualizácii Cenníka služieb SNAS

4. august 2021
V súlade so závermi ostatného rokovania Dozornej rady SNAS bola pripravená aktualizácia Cenníka. Cieľom aktualizácie je v tomto roku znížiť náklady akreditovaných osôb, aj vzhľadom na ekonomické dopady pandémie COVID-19 na akreditované osoby. Aktualizáciou dochádza k mi...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

3. august 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: