English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Oznam o dočasnom zatvorení Infocentra

25. január 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu pandemickej situácie budú do 2.2.2021 všetky služby INFOCENTRA pre verejnosť zatvorené. INFOCENTRUM Vám bude opäť k dispozícii od 3.2.2021. Ďakujeme za porozumenie. &nbs...

Pozvánka na konferenciu CAF2020

18. január 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako národný korešpondent modelu CAF pozýva odborníkov a používateľov modelu CAF na online konferenciu organizovanú Centrum pre výskum verejnej správy (KDZ) v Rakúsku na tému: CAF2020 - Na ceste k reforme verejnej správy a e...

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

30. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

Rok 2020 na ÚNMS SR aj v znamení ocenenia za mimoriadnu činnosť a aktivity

30. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) v roku 2020 vyzdvihol a ocenil prácu jednotlivcov, ako aj kolektívu. Ocenenia sa dotýkali činnosti a úspechov v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, skúšobníctva a posudzov...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac november

28. december 2020
  NOVEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru na...

Oznam o novej doméne

21. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 1.1.2021 bude portál noriem fungovať na novej doméne normy.unms.sk.     

ÚNMS SR pokračuje v dočasnom bezodplatnom poskytovaní súboru STN

11. december 2020
V decembri 2020 sa konalo zasadnutie Administratívnej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC). Predmetom rokovaní bola aj diskusia o predĺžení mimoriadnych opatrení súvisiacich s bezplatným sprístupňovan...

SCHVÁLENÁ - Koncepcia štátnej politiky ÚNMS SR

9. december 2020
Koncepcia štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie orgánov posudzovania zhody na roky 2021 až 2024 (ďalej len „Koncepcia štátnej politiky“), ktorú dnes 9. decembra 2020 schválila vláda Slovenskej republiky, má okrem ...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: