English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Január z pohľadu implementácie systémov manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. február 2020
Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) vyhodnotené pripomienky k smernici o riadení externej dokumentácie a následne bola predmetná smernica vydaná. V rámci implementácie systému manažérstva ...

Hľadáme odborníkov z praxe pre oblasť manažérstva kvality - „Aj Váš názor je pre nás dôležitý“

13. február 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v záujme širšej spolupráce s odbornou verejnosťou v oblasti manažérstva kvality zakladá pracovné skupiny, ktorých cieľom bude  zapájať sa do diskusie a riešenia aktuálnych otázok v oblasti manažérstva kvality a spo...

Oznam

11. február 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že dňa 12. februára 2020 od 9:30 do 11:00 h nebudú z technických dôvodov prístupné sieťové služby, ako i telefónne linky úradu na pracoviskách: Štefanovičova ul. č. 3, 810 05 Bratislava a K...

Úspechy CAF centra v roku 2019

11. február 2020
    Nový rok prináša vždy nové výzvy, zároveň je to však aj čas bilancovania a hodnotenia dosiahnutých výsledkov. Preto sa i my pozrime na sumár výsledkov a úspechov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť za posledný rok v CAF centre. Výsledky sú zaujímavé o to viac,...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo

6. február 2020
Cena Johanna Wolfganga von Kempelena za skúšobníctvo je pomenovaná po uhorskom polytechnikovi a vynálezcovi Johannovi Wolfgangovi Kempelenovi (1734 – 1804). Udeľuje sa raz za 3 roky pri príležitosti Dňa skúšobníctva predsedom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšo...

Dočasná odstávka služieb

30. január 2020
Ospravedlňujeme sa, z technických príčin sú služby terminologia.unms.sk, typovky.unms.sk, datasety Úradu, e-služby.unms.sk dočasne nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.

Nové vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

27. január 2020
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje nové vzdelávacie aktivity.  Cieľovou skupinou sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa, ako mode...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

24. január 2020
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na seminár, ktorý sa uskutoční na okraj 84. Generálneho zasadnutia IEC. Seminár pre expertov do 35 ...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: