English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

27. október 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac september

27. október 2020
  SEPTEMBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru na...

Pozvánka na medzinárodné pracovné stretnutie: Usmernenie k vybaveniu pohotovostných zdravotníckych zariadení (IWA 38)

23. október 2020
V posledných rokoch sa často vyskytujú problémy súvisiace s verejným zdravím. Vypuknutie nákazy a šírenie Covid-19 v tomto roku zapríčinili veľké straty na životoch a ekonomike. Vírusy, ako SARS v r. 2003, MERS v r. 2012 a Covid-19 sú charakteristické silnou infekčnou sc...

Katarína Surmíková Tatranská, nová vedúca delegácie SR v C.I.P.

21. október 2020
Veľvyslanectvo SR v Bruseli má okrem rozvoja bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom, Belgickom a Luxemburskom vo svojom portfóliu aj agendu spolupráce s viacerými medzinárodnými organizáciami, ktoré majú svoje sídlo v Bruseli.  &nbs...

VÝZVA: Zasielanie nominácií na Cenu Vladimíra Lista za normalizáciu

16. október 2020
Cena Vladimíra Lista za normalizáciu, nesie meno zakladateľa a vedúcej osobnosti rozvoja technickej normalizácie prof. Vladimíra Lista (1877 –1971), ktorý sa ako pedagóg a vedec významne podieľal na rozvoji elektrotechniky a ako organizátor sa zaslúžil o tvorbu a zav...

Podpísanie Memoranda o spolupráci

15. október 2020
Dňa 15.10.2020 bolo na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) podpísané Memorandum o spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR). Podpísaním memoranda sa vytvára nový priestor pre rozvoj spolupráce, vzájomnej podpory, vzdelávania, kon...

CAF centrum – 3. štvrťrok 2020

14. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Pravidlá nastavené v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 ...

Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

13. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Mestská časť Bratislava-Staré Mesto je ďalšou organizáciou verej...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: