English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Pozvánka na kurz "Ako kúpiť správny respirátor?"

2. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenským metrologickým ústavom organizuje sériu kurzov pre verejnosť s názvom „Ako kúpiť správny respirátor?“. Viac informácii o kurze, cene a termínoch konania môžete nájsť v priloženom ...

COVID-19: ÚNMS SR dočasne bezodplatne sprístupňuje súbor vybraných STN pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky

29. jún 2020
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v boji proti šíreniu COVID-19, bezodplatne sprístupnil druhú sériu európskych noriem pre zdravotnícke pomôcky a osobné ochranné prostriedky. Úrad pre normalizáciu, metrológiu...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac máj

24. jún 2020
  MÁJ 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Aj v mesiaci máj na Slovensku pokračovala mimoriadna situácia vyhlásená vládou Slovenskej republiky, ktorá súvisí so šíriacim sa ochorením COVID...

Európsky výbor pre normalizáciu CEN vydáva bezplatnú dohodu pracovného stretnutia o tvárových rúškach na každodenné použitie

23. jún 2020
Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s prepuknutím koronavírusu v Európe a po naliehavej žiadosti Európskej komisie, CEN bezplatne publikoval novú dohodu pracovného stretnutia (CWA) o tvárových rúškach na každodenné použitie. Nová CWA 17553: 2020 Tvárové rúška na každod...

Spustenie poslednej etapy implementácie modelu CAF v rámci národného projektu

22. jún 2020
  V dňoch 16. – 17. júna 2020 sa na pôde Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) konali úvodné stretnutia odboru kvality a projektového riadenia so zástupcami partnerských organizácií k nastaveniu potrebných aktivít pre úspeš...

CAF centrum – aktivity prvého polroka 2020

18. jún 2020
      Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z naplánovaných vzdelávacích aktivít sa podarilo zrealizovať len šesť, z toho dve v školiacich...

Implementácia systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii v ÚNMS SR za mesiac máj

11. jún 2020
V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijaté dva nové interné riadiace akty, a to Smernica o riadení nezhôd systému manažérstva proti korupcii (ďalej len „SMPK“) a prijímaní nápravných opatrení a Príručka SMPK ako ...

Certifikácia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015

3. jún 2020
Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná, jednou z ciest k naštartovaniu konkurencieschopnosti nášho hospodárstva. Tie organizácie verejnej správy, ktoré sú otvorené zmenám, inováciám a zlepšovaniu, a ktoré ich realizuj...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: