English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Oznam o otvorení Infocentra

18. apríl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky služby INFOCENTRA opäť pre verejnosť otvorené. Podmienky vstupu: 1 osoba/15 m2 ,  negatívny test  a respirátor. Tešíme sa na Vašu návštevu.   &nb...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

17. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobkov, ktoré ponúkajú zodpovedné podnikate...

Nová STN v oblasti služieb

15. apríl 2021
Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb novú normu STN EN 17169: 2021 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax (95 5131). Záujem o využívanie tetovacích služieb zo strany klientov neustále rastie. Z hľad...

Súťaž o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021

12. apríl 2021
Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho verejného sektora – EPSA 2021 (European Public Sector Award), ktorá ocení všetky projekty vedúce k výnimočným výsledkom organizácií verejnej správy. Boj s pandémiou COVID-19 priniesol akt...

ZMENA KLÍMY, SKLENÍKOVÉ PLYNY A TECHNICKÉ NORMY

7. apríl 2021
Najväčšou hrozbou, ktorej v súčasnosti čelí ľudstvo a existujúca biodiverzita na Zemi je zmena klímy. Existujú silné dôkazy o tom, že zmenu klímy  spôsobuje zvyšujúca sa koncentrácia skleníkových plynov v atmosfére zo spaľovania fosílnych palív a z dopravy. Dôležité je preto znižova...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac február

26. marec 2021
  FEBRUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad c...

Model CAF - promo video

24. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sa ako národný korešpondent modelu CAF usiluje zvyšovať povedomie o problematike manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorého zavedenie napomáha organizácii zefektívniť svoje fungovanie. To má za následok skvalitneni...

Tlačová správa "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku"

22. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Rozhodnutie ÚNMS SR o udelení výnimky na nazálny antigénový test na samodiagnostiku". Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: