English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

1. december 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

ÚNMS SR bezodplatne sprístupňuje TNI CWA 17553 Tvárové rúška pre verejnosť. Príručka na minimálne požiadavky, skúšobné metódy a používanie (83 2294), vydanú od 1.12.2020 v štátnom jazyku

1. december 2020
Dokument CWA 17553: 2020 bol vypracovaný s podporou CCMC a sekretariátu AFNOR, do sústavy STN bol zavedený ako Technická normalizačná informácia a je poskytovaný užívateľom bezplatne. Sprístupnený dokument je určený pre výrobcov tvárových rúšok pre verejnosť, špec...

VÝZVA: 10 ks Notebookov s príslušenstvom

30. november 2020
Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom. Podrobný popis požadovaných parametrov obstarávaných notebookov s príslušenstvom je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac október

27. november 2020
  OKTÓBER 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad...

Výzva na zapojenie sa do projektu - 3. kolo

18. november 2020
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie verejnej správy na zapojenie sa do n...

Dobré nápady majú cenu zlata!

2. november 2020
„Každý z nás si v rámci svojej práce, pracovného prostredia vymyslel “čosi”, čo mu uľahčilo prácu, zlepšilo pracovné prostredie alebo prakticky pomáha. Niekedy zdanlivo obyčajná vec môže byť veľmi praktická aj pre nás ostatných.“ Takto znela výzva pre zamestnancov úradu na aktívne za...

Obchodnej akadémii Nitra bol udelený titul Efektívny používateľ modelu CAF

30. október 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra patrí do skupiny organizácií, kt...

Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

27. október 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: