English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

6. december 2019
Dňa 3. decembra 2019 sa za účasti predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) Pavla Pavlisa  konalo zasadnutie Rady Národného programu kvality Slovenskej republiky (ďalej len „NPK SR“). Rada NPK SR je poradným or...

Národný projekt zaujal aj v zahraničí

5. december 2019
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy nadchol priaznivcov aj v zahraničí. Prostredníctvom aktívnej spolupráce národných korešpondentov a ďalších zástupcov členských štátov počas príprav modelu CAF2020 v rámci neformálnej siete EUPAN si členovia...

CAF2020 – 20 rokov zlepšovania vo verejnej správe

4. december 2019
  Výsledok aktívnej dvojročnej práce priniesol svoje ovocie. Najpopulárnejší a najpoužívanejší spoločný nástroj samohodnotenia organizácií verejnej správy bol 28. novembra 2019 v Helsinkách schválený generálnymi riaditeľmi zoskupenými v sieti EUPAN a je tak prístupný verejnosti. ...

10 súdov získalo ocenenie Efektívny používateľ modelu CAF

3. december 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizoval 20. novembra 2019 v hoteli Saffron v Bratislave už 16. konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Koncoročná udalosť, na ktorú sa tešia všetci priaznivci kvality, sa tohto roku niesla v sl...

16. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

27. november 2019
Ako sa už stalo zvykom, i tento rok Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zorganizoval tradičnú odbornú konferenciu o kvalite a spoločenskej zodpovednosti. Dňa 20. novembra 2019 sa v Hoteli Saffron, Bratislava uskutočnil už jej 16. ročník. Konferencia sa r...

Stretnutie nadšencov modelu CAF počas Danube Governance Hub fóra

26. november 2019
Koncom novembra sa vo Viedenskej univerzite opäť stretlo viac než 50 nadšencov modelu CAF, medzi ktorými nechýbali ani národní korešpondenti zoskupení v sieti EUPAN. Cieľom stretnutia bolo demonštrovať ako čo najlepšie implementovať model CAF viacerými možnosťam...

Aktivity vykonané v rámci implementácie manažérstva kvality v mesiaci október

25. november 2019
K 30. novembru 2019 implementuje systémy manažérstva kvality podľa ISO 9001 sedem partnerských organizácií a model EFQM jedna partnerská organizácia. Systém manažérstva proti korupcii v súlade s ISO 37001 implementuje päť partnerských organizácií. Implementácia modelu CA...

Implementácia systému manažérstva kvality a systému manažérstva proti korupcii v mesiaci október

15. november 2019
Október začal v znamení pokračujúcich interných auditov systému manažérstva kvality vykonávaných, v rámci procesu implementácie systému, konzultačnou spoločnosťou CeMS s.r.o. Konkrétne na odbore metrológie a odbore technickej normalizácie. V správach z interných auditov, ktoré boli vypra...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: