English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

#Standards2030 - Pozvánka na dialóg CEN a CENELEC

25. september 2020
„Technické normy - Podpora hospodárskej obnovy Európy“ Zapojte sa do dialógu s rôznymi kľúčovými zástupcami zainteresovaných strán pod záštitou CEN a CENELEC, ktorý sa uskutoční dňa 19. októbra 2020. Na podujatí sa zúčastnia zástupcovia z priemyslu, občianskej spoločnosti, technickej nor...

Štátny pedagogický ústav získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

23. september 2020
Národný projekt Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa   Štátny pedagogický ústav v Bratislave...

Úrad vlády Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

17. september 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa V januári 2019 Úrad vlády Slovenskej republiky (ÚV SR) začal...

Prvých 100 dní vo funkcii predsedníčky úradu

3. september 2020
      Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík a predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Katarína Surmíková Tatranská na spoločnej tlačovej besede informovali o pripravovaných cieľoch úradu. Nový zákon o me...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac júl

28. august 2020
  JÚL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci implementácie systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) prebehla v štyroch partnerských organ...

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

25. august 2020
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR) za...

eMetrológia a skúšobníctvo

13. august 2020
Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou „elektronickou“ verziou tlačeného časopisu Metrológia a skúšobníctvo. eMetrológia a skúšobníctvo Prajeme príjemné čítanie Redakc...

Vykonané aktivity ÚNMS SR v systéme manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii za mesiac júl

12. august 2020
Začiatkom mesiaca júl pokračovalo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) oboznamovanie sa s implementovaným systémom manažérstva kvality. Zamestnanci zostávajúcich troch organizačných útvarov boli s implementovaným systémo...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: