English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 
 
 

Tlačová správa ÚNMS SR k Výnimkam pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku

4. marec 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu k téme "Výnimky pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku". Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte 

Výnimky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. pre nazálne antigénové testy určené na samodiagnostiku

26. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“) na ...

AKTUALIZÁCIA - Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19

26. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. (ďalej len „záko...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partermi projektu za mesiac január

26. február 2021
  JANUÁR 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad c...

Výsledky dvoch rokov realizácie národného projektu

23. február 2021
ÚNMS SR za uplynulé obdobie dvoch rokov v rámci národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy v spolupráci so zapojenými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi vynaložil markantné úsilie, zrealizoval a uskutočnil mnoho aktivít, ...

Pozvánka na online konferenciu

22. február 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Vám ako národný korešpondent modelu CAF dáva do pozornosti online konferenciu, ktorú organizuje Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) pri príležitosti svojho 40. výročia na tému: Výzvy a príležitosti pre orgány ver...

Odpovedáme na otázky, ktoré si najčastejšie kladiete v súvislosti s respirátormi

11. február 2021
Na trhu sa objavujú rôzne typy respirátorov, aký je rozdiel medzi respirátormi FFP2 a KN95? Respirátory KN95 alebo N95 sú určené na ázijský/čínsky trh a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. Ak majú byť výrobky uvedené ako osobné ochranné prostriedk...

Úspechy CAF centra v roku 2020

5. február 2021
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Začiatok nového roka je vždy najvhodnejší čas na bilancovanie...

» Všetky správy
 
Organizácie v pôsobnosti ÚNMS SR: