Aktuality

14.10.2021 Tlačové správy

Čo je Svetový deň normalizácie? Svetový deň normalizácie sa koná každý rok, 14. októbra. Vtedy oslavujeme tisíce odborníkov, ktorí sa podieľajú na práci v oblasti technickej...

12.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva....

Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č....

06.10.2021 Informácie

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je...

01.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "MEDZINÁRODNÁ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), zavŕšil v...

23.09.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Stretnutie...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...