Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Kontakty

Kontakty

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR)
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15
IČO: 30810710
web sídlo: www.unms.sk

Bankové spojenie
Štátna pokladnica:
IBAN: SK39 8180 0000 0070 0006 8787

Podateľňa ÚNMS SR

Úradné hodiny  
podnelok - piatok: od 08:30 do 14:00 h 
e-mail: podatelna@normoff.gov.sk

Infocentrum ÚNMS SRpracovisko Karloveská 63, 841 04 Bratislava
Platba možná iba v hotovosti

Úradné hodiny  
pondelok:               od 09:00 do 14:30 h 
utorok: od 09:00 do 14:30 h
streda: od 10:00 do 15:00 h
štvrtok: od 09:00 do 14:30 h
piatok:  od 09:00 do 14:00 h
tel.: 0948/876 004
e-mail: shop@normoff.gov.sk

Žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete tu.

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 08:30 do 15:00 h alebo telefonicky +421 2 2090 7200.
e-mail: info@normoff.gov.sk

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente je možné doručiť podanie aj elektronicky do elektronickej schránky ÚNMS SR.

Odbor kvality a projektového riadenia

odbor telefón e-mail
CAF centrum +421 2 20 907 251 kvalita@normoff.gov.sk
CAF centrum +421 2 20 907 252 kvalita@normoff.gov.sk
Agenda vzdelávacích aktivít +421 2 20 907 258 kvalita@normoff.gov.sk
Agenda vzdelávacích aktivít +421 2 20 907 259 kvalita@normoff.gov.sk

Odbor technickej normalizácie

+421 2 2090 7300 viera.hukova@normoff.gov.sk
odbor telefón e-mail
Riaditeľka odboru technickej normalizácie +421 2 20 907 300 viera.hukova@normoff.gov.sk
Vedúca oddelenia technickej normalizácie +421 2 20 907 310 nadezda.sladkova@normoff.gov.sk
Vedúca oddelenia podpory technickej normalizácie +421 2 20 907 340 jana.mikusova@normoff.gov.sk
Vedúci oddelenia národného informačného strediska pre technickú normalizáciu +421 2 20 907 330 michal.macko@normoff.gov.sk
Vedúci oddelenia národného informačného strediska pre technickú normalizáciu +421 907 112 459 michal.macko@normoff.gov.sk

Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

odbor telefón e-mail
Riaditeľka odboru skúšobníctva a európskych záležitostí +421 2 20 907 280 monika.laurovicova@normoff.gov.sk
Sekretariát +421 2 20 907 281

Odbor metrológie

odbor telefón e-mail
Riaditeľ odboru metrológie +421 2 20 907 270 jaroslav.boris@normoff.gov.sk
Riaditeľ odboru metrológie +421 9 18 876 018
Zástupca riaditeľa odboru / Autorizácia +421 2 20 907 276 michal.sutak@normoff.gov.sk
Zástupca riaditeľa odboru / Autorizácia +421 9 17 788 132
Registrácia +421 2 20 907 275 martina.macanekova@normoff.gov.sk
Registrácia +421 2 20 907 274 andrea.beresova@normoff.gov.sk
Medzinárodná spolupráca +421 2 20 907 271 tomas.miretinsky@normoff.gov.sk
Spotrebiteľské balenia +421 2 20 907 271 tomas.miretinsky@normoff.gov.sk
Určené meradlá +421 2 20 907 271 tomas.miretinsky@normoff.gov.sk
Medzinárodná spolupráca +421 2 20 907 272 michal.slezak@normoff.gov.sk
Určené meradlá +421 2 20 907 272 michal.slezak@normoff.gov.sk
Meracie jednotky +421 2 20 907 272 michal.slezak@normoff.gov.sk
Legislatíva +421 2 20 907 273 erika.kraslanova@normoff.gov.sk
Časopis Metrológia a skúšobníctvo +421 2 20 907 273 erika.kraslanova@normoff.gov.sk