Aktuality

Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia dvoch identických serverov a diskového poľa.  Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia vrátane...

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo...

24.11.2021 Tlačové správy

Slovo kvalita je bežne používané každým z nás a pojmy ako kvalita života, kvalita vzdelania či...

18.11.2021 Tlačové správy

Počas XXXV. Plenárneho zasadnutia Medzinárodnej stálej komisie na skúšky ručných palných zbraní (C.I.P.) sa...

11.11.2021 Tlačové správy

Od roku 1989 si vždy druhý novembrový štvrtok pripomíname Svetový deň kvality. Vyhlasuje ho Európska...

Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov...

08.11.2021 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo...

Predmetom zákazky je obstaranie 75 ks kancelárských monitorov. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho...

Predmetom zákazky je obstaranie Firewall-u a 3 ročnej podpory na jeho prevádzku a udržbu. Podrobný popis...

20.10.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ÚNMS SR) dňa 26. októbra 2021...