Aktuality

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) je oprávnený na základe § 4 ods. 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku,...

  JÚN 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

27.07.2021 Tlačové správy

V nadväznosti na novelu zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach...

22.07.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 18. júna 2021 bol v...

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt...

13.07.2021 Tlačové správy

Európska komisia do 9. augusta 2021 umožňuje širokej verejnosti pripomienkovať PLÁN STRATÉGIE TECHNICKEJ...

V novembri 2019 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) začal s implementáciu modelu CAF v rámci druhej...

02.07.2021 Tlačové správy

Tešíte sa na pokojnú a zaslúženú letnú dovolenku po dlhých mesiacoch zákazu vychádzania? Už túto letnú...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

  MÁJ 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...