Aktuality

29.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Shift2Rail podpísal memorandum na urýchlenie normalizačných prác v oblasti...

Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové...

25.06.2021 Tlačové správy

V dňoch 21. – 22. júna 2021 prebiehal v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

18.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Všetky...

15.06.2021 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo...

15.06.2021 Press Releases

Dear readers, The editors of the Metrology and Testing professional bulletin present the latest issue of the eMetrology...

11.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave štátnej politiky...

28.05.2021 Tlačové správy

Dňa 26. mája 2021 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo...

27.05.2021 Tlačové správy

Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych sektorov sa v poslednom období stáva sektor služieb. Tvorí...

  APRÍL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...