Aktuality

17.05.2021 Tlačové správy

Rozširujete svoje podnikanie v oblasti spracovania odpadových vôd za hranice Slovenskej republiky a hľadáte potrebný termín alebo definíciu v oblasti odpadových vôd alebo vás zaujíma...

      Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova 3, 810 05...

04.05.2021 Tlačové správy

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu...

30.04.2021 Tlačové správy

Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami,...

  MAREC 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

18.04.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky...

17.04.2021 Tlačové správy

Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť...

15.04.2021 Tlačové správy

Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb...

12.04.2021 Tlačové správy

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) oficiálne zahájil ôsmy ročník súťaže o Cenu európskeho...