Aktuality

15.06.2021 Press Releases

Dear readers, The editors of the Metrology and Testing professional bulletin present the latest issue of the eMetrology and Testing Bulletin bringing fourth more concise electronic version the...

11.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave štátnej politiky...

28.05.2021 Tlačové správy

Dňa 26. mája 2021 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo...

27.05.2021 Tlačové správy

Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych sektorov sa v poslednom období stáva sektor služieb. Tvorí...

  APRÍL 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...

21.05.2021 Tlačové správy

Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v technickej normalizácii a ponúka...

20.05.2021 Press Releases

May 20 is World Metrology Day, commemorating the anniversary of the signing of the Metre Convention in 1875. This...

20.05.2021 Tlačové správy

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá...

19.05.2021 Tlačové správy

Rok 2021 je Európskym rokom železníc. Pri tejto príležitosti ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC zdôrazňujú...

18.05.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podporuje a pozýva verejnosť na virtuálnu konferenciu...