Projekty podporované z fondov EÚ

     Prvá polovica roka 2020 sa niesla v znamení hrozby pandémie šíriaceho sa koronavírusu a opatrenia prijaté na zastavenie jej šírenia sa dotkli aj CAF centra. Z...

V mesiaci máj boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len...

Efektívne a kvalitne fungujúca verejná správa je v časoch, keď je naša ekonomika opäť ťažko skúšaná,...

  APRÍL 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

 V prvej polovici mesiaca apríl boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

  MAREC 2020   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Začiatkom marca bolo v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len...

  FEBRUÁR 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

 JANUÁR 2020 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a...

Začiatkom januára 2020 boli v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej...