Projekty podporované z fondov EÚ

Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“) pokračuje vo Fáze 4 - výkonom dozoru nad certifikovaným systémom manažérstva kvality...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu "Ministerstvo...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal tlačovú správu...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“), zavŕšil v...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...

PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z...

Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových...

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy  Tento projekt je podporený z...

  JÚN 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy,...