COVID-19 Aktuálne informácie

Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“)...

Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové...

Európsky výbor pre normalizáciu (CEN), po žiadosti Európskej komisie a v nadväznosti na mimoriadne opatrenia v...

Vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s prepuknutím koronavírusu v Európe a po naliehavej žiadosti...

Toto usmernenie nadväzuje na usmernenie Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č....

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný...

Toto usmernenie bolo aktualizované dňa 18.05.2020  - AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie...

Usmernenie pre colníkov obsahujúce rôzne aspekty zákazov a obmedzení (P&R) v colnej oblasti a ďalšie...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný...

Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre...