COVID-19 Aktuálne informácie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č....

Na trhu sa objavujú rôzne typy respirátorov, aký je rozdiel medzi respirátormi FFP2 a KN95? Respirátory KN95...

ÚNMS SR v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný...

V decembri 2020 sa konalo zasadnutie Administratívnej rady Európskeho výboru pre normalizáciu (CEN) a Európskeho...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný...

V dňoch 29. septembra – 1. októbra 2020 sa konalo zasadnutie Technickej rady Európskeho výboru pre normalizáciu...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v...