Zákazky s nízkou hodnotou

Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia dvoch identických serverov a diskového poľa.  Podrobný popis predmetu zákazky a jeho technická špecifikácia vrátane...

Predmetom verejného obstarávania je dodávka a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov...

Predmetom zákazky je obstaranie 75 ks kancelárských monitorov. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho...

Predmetom zákazky je obstaranie Firewall-u a 3 ročnej podpory na jeho prevádzku a udržbu. Podrobný popis...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva....

      Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web...

Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom....

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby...

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov a príslušenstva. Podrobný...