Zákazky s nízkou hodnotou

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie tlačiarní. Podrobný popis požadovaných parametrov je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy. Výzva na notebooky,...

Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov, dokovacích staníc a príslušenstva....

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie nového web sídla unms.sk. Podrobný...

Predmet zákazky: Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov s príslušenstvom....

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je výber operátora na pevné telekomunikačné služby...

Predmet zákazky:Predmetom uvedeného verejného obstarávania je obstaranie notebookov a príslušenstva. Podrobný...

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je poskytovanie mobilných a dátových služieb pre všetkých zamestnancov Úradu...

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je Dodávka a montáž optických a metalických trás s dodávkou a zapojením...

Predmet zákazky:Predmetom zákazky je zaobstaranie výpočtovej techniky pre Úrad pre normalizáciu, metrológiu a...

Predmet zákazky: Konzultačné a školiace služby v oblasti implementácie systému manažérstva proti korupcii...