Tlačové správy

03.09.2020 Tlačové správy

      Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík a predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (ÚNMS) Katarína Surmíková...

13.08.2020 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo...

11.08.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) pristúpil k...

04.08.2020 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) ako ústredný...

02.07.2020 Tlačové správy

Slovenský metrologický ústav v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej...

03.06.2020 Tlačové správy

Kvalita so spoločenskou zodpovednosťou by mali byť v organizáciách vzájomne popretkávané. Aj spoločenská...

21.05.2020 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša najnovšie číslo...

20.05.2020 Tlačové správy

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá...

30.04.2020 Tlačové správy

Seminár Medzinárodnej elektrotechnickej komisii (IEC) pre expertov do 35 rokov, ktorí majú skúsenosti s...