Tlačové správy

15.06.2021 Tlačové správy

Vážení čitatelia, redakcia časopisu Metrológia a skúšobníctvo Vám prináša  najnovšie číslo elektronického periodika eMetrológia a skúšobníctvo, ktorý je užšou...

11.06.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave štátnej politiky...

28.05.2021 Tlačové správy

Dňa 26. mája 2021 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky uskutočnilo...

27.05.2021 Tlačové správy

Jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich hospodárskych sektorov sa v poslednom období stáva sektor služieb. Tvorí...

21.05.2021 Tlačové správy

Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v technickej normalizácii a ponúka...

20.05.2021 Tlačové správy

20. máj je Svetový deň metrológie, pripomínajúci výročie podpísania Metrickej konvencie z roku 1875, ktorá...

19.05.2021 Tlačové správy

Rok 2021 je Európskym rokom železníc. Pri tejto príležitosti ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC zdôrazňujú...

18.05.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR podporuje a pozýva verejnosť na virtuálnu konferenciu...

17.05.2021 Tlačové správy

Rozširujete svoje podnikanie v oblasti spracovania odpadových vôd za hranice Slovenskej republiky a hľadáte...

04.05.2021 Tlačové správy

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu...