V dňoch od 20. do 21. septembra 2022 prebieha v Košiciach medzinárodná odborná konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem  SlovakiaTech Forum-Expo. Zástupcovia Úradu pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo Slovenskej republiky vystúpili na konferencii s príspevkom „Normálne je podľa normy. Ako priniesť inovatívne výrobky a služby na trh, aby boli bezpečné a konkurencieschopné“.

Priaznivci inovácií a technológií nás zároveň môžu nájsť v spoločnom stánku so Slovenskou legálnou metrológiu, n. o.  

Viac informácií na www.slovakiatech.sk

V ústrety inováciám Na fotografii: Mgr. Jana Mikušová, vedúca oddelenia podpory technickej normalizácie a Ing. Tomáš Peták, PhD., podpredseda úradu