Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF".

Tlačová správa zverejnená v pdf. formáte (PDF, 347,4 kB)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF