Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. Európska kampaň na podporu železníc pod názvom „Normy@železnice“
Obsah
Aktualita

Európska kampaň na podporu železníc pod názvom „Normy@železnice“

Publikované 19.05.2021

Rok 2021 je Európskym rokom železníc. Pri tejto príležitosti ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC zdôrazňujú dôležitú úlohu, ktorú európske normy zohrávajú pri zabezpečovaní dobrého fungovania kľúčového odvetvia pre budúcnosť Európy.

Technické normy z oblasti železničnej dopravy sú súčasťou veľkého portfólia produktov a služieb. V sústave STN v oblasti dopravy je 16 174 platných slovenských technických noriem z toho 428 STN z oblasti železničnej dopravy. Tieto normy vypracovali najmä dve európske technické komisie CEN/TC 256 Železnice, ktorú na národnej úrovni zrkadlí technická komisia TK 88 Koľajové dráhy a koľajové vozidlá a CLC/TC 9X Elektrické a elektronické zariadenia železníc, ktorú na národnej úrovni zrkadlí technická komisia TK 83 Elektrické a elektronické aplikácie pre dráhy.

Technické normy železničnej dopravy pokrývajú širokú škálu tém, ako napríklad kapacitu železničných koľajových vozidiel, efektívnosť systému, digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť. Tvorba technických noriem v oblasti železničnej dopravy výrazne prispieva k rozvoju najmä bezpečnej, inovatívnej a efektívnej železničnej infraštruktúry.

Niektoré z budúcich projektov železničnej dopravy majú predpoklady podporiť Európsku komisiu v oblasti zelenej transformácie, tzv. Green Deal. Hlavným cieľom je propagovať čisté, lacné a zdravé formy osobnej a verejnej dopravy  s dosiahnutím zníženia emisií o 90 % do roku 2050.

ÚNMS SR v spolupráci s CEN a CENELEC podporujú nové témy, ktoré sú rozhodujúce pre výrobu nových vlakov a podieľajú sa na tvorbe technických noriem v oblastiach ako napríklad: kybernetická bezpečnosť, optimalizované rozhrania medzi subsystémami železničných systémov, uľahčenie používania simulácie namiesto skúšania v skutočných podmienkach, inovatívne riešenia pre intermodálnu a kombinovanú dopravu, používanie nových materiálov, multimodalita a mobilita ako služba (MAAS).

Mnohé a možno aj pre verejnosť prekvapujúce spôsoby, v ktorých technické normy podporujú železničnú dopravu, sú prezentované priamo cez plagát Normy@železnice" (PDF, 17,4 MB).

Viac informácií ako sa zapojiť do technickej normalizácie nájdete na https://www.unms.sk/?zapojte-sa-a-spolupracujte.