Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Tlačové správy
  4. STN EN 16323 Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd (75 0166)
Obsah
Aktualita

STN EN 16323 Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd (75 0166)

Publikované 17.05.2021

Rozširujete svoje podnikanie v oblasti spracovania odpadových vôd za hranice Slovenskej republiky a hľadáte potrebný termín alebo definíciu v oblasti odpadových vôd alebo vás zaujíma rozdiel medzi vodou sivou, čiernou, cudzou alebo intersticiálnou, ako je definovaný biologický stres, biofilm alebo vegetačná čistiareň?

Odpovede na všetky tieto otázky ako aj na mnohé iné nájdete v novej STN EN 16323 Terminologický slovník pre techniku odpadových vôd (75 0166), ktorá je prekladom európskej normy EN 16323 s ustálenými a konsenzuálne prijatými termínmi v medzinárodnej odbornej komunikácii v oblasti odpadových vôd.

STN harmonizuje a definuje všeobecné termíny týkajúce sa zberu, dopravy, čistenia, vypúšťania (opätovného použitia) a spracovania odpadovej vody, využitia a odstraňovania kalu. STN poskytuje aj všeobecnú základňu termínov a definícií pri príprave alebo revízii všetkých STN v štátnom jazyku v oblasti techniky odpadových vôd.

Termíny sú uvedené v slovenskom, anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku, definície sú v slovenskom jazyku.

STN si môžu záujemcovia objednať za úhradu od 1. júna 2021 prostredníctvom Portálu noriem alebo na e-mailovej adrese shop@normoff.gov.sk.