Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. Projekty podporované z fondov EÚ
  4. Štátny pedagogický ústav získal titul Efektívny používateľ modelu CAF
Obsah
Aktualita

Štátny pedagogický ústav získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

Publikované 23.09.2020

Národný projekt
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa

 

Štátny pedagogický ústav v Bratislave je jednou z organizácií zapojených do Národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorá využila možnosť získať podporu CAF centra pri implementácii modelu CAF vo svojej organizácii.

Model CAF začal úrad implementovať v máji 2019. Odvtedy prešiel procesom samohodnotenia, v ktorom zhodnotil fungovanie organizácie podľa stanovených kritérií modelu, a následne procesom zlepšovania, v rámci ktorého sa zrealizovali viaceré aktivity, ktoré budú mať pozitívny vplyv na zefektívnenie činností úradu. Po uskutočnení všetkých týchto krokov ŠPÚ požiadal o hodnotenie Externej spätnej väzby modelu CAF.

Externá spätná väzba modelu CAF je nástrojom na zhodnotenie správnosti zrealizovaných krokov pri implementácii modelu CAF, podporu pre ďalšie pokračovanie s modelom CAF, udržanie entuziazmu v organzácii pri trvalom zlepšovaní, získanie externého pohľadu a ocenenie organizácie za zrealizované aktoivity na ceste k trvalému zlepšovaniu.

Po úspešnom absolvovaní hodnotenia Externej spätnej väzby modelu CAF získal ŠPÚ titul Efektívny používateľ modelu CAF. Titul je medzinárodne uznávaný a platný dva roky.

Z rúk predsedníčky ÚNMS SR Kataríny Surmíkovej Tatranskej (vľavo) si ho prebrala riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová (vpravo).