Preskočiť na hlavný obsah

  1. Domov
  2. Aktuality
  3. COVID-19 Aktuálne informácie
  4. Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19
Obsah
Aktualita

Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19

Publikované 20.07.2020

Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu.

Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie III OOP podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie 2016/425“). Ak má byť takýto výrobok uvedený ako OOP na trh Európskej únie alebo slovenský trh, musí byť posúdený podľa požiadaviek nariadenia 2016/425 a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej normy, napr.:
OOP na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi (Protection against substances and mixtures which are hazardous to health and against harmful biological agents) patria do kategórie III OOP, čo znamená, že je potrebné posúdenie zhody notifikovanou osobou. Zoznam notifikovaných osôb, ktoré môžu vykonať posudzovanie zhody ochranných odevov, je možné nájsť na nasledujúcej webovej stránke, pričom do vyhľadávania „Products“ si zadáte „Protective equipment against harmful biological agents“: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501

Najbližšou notifikovanou osobou je NO 1023 INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s.

Súčasne si Vám dovoľujeme dať do pozornosti aj nasledujúcu Príručku: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201.