English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Uskutočnil sa odborný seminár „Značka CE Vám otvára dvere na európsky trh“

Dňa 21. 06. 2011 sa uskutočnil odborný seminár „Značka CE Vám otvára dvere na európsky trh", ktorý organizoval Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR v spolupráci s Európskou komisiou. Išlo o podujatie, ktoré bolo zavŕšením prvej časti kampane o označení výrobkov značkou CE, venovanej malému a strednému podnikaniu.

Takéto semináre sa uskutočnili vo všetkých členských krajinách EÚ v rámci celoeurópskej kampane, ktorú spustila Európska komisia a má odbornú, ale aj laickú verejnosť informovať o dôležitosti označenia výrobkov značkou CE a pripraviť výrobcov, dovozcov aj distributérov na nové, prísnejšie požiadavky a zodpovednosť, ktorú na seba preberajú pri výrobe alebo obchodovaní s takto označenými výrobkami v celom dodávateľskom reťazci.

Seminár sa uskutočnil v konferenčných priestoroch Slovenského metrologického ústavu v Bratislave a bol určený pre manažérov obchodných spoločností, ktoré uvádzajú na trh výrobky podliehajúce európskym technickým predpisom a posudzovaniu zhody (označenie zhody CE), zástupcom organizácií na ochranu spotrebiteľa, a pracovníkom regulačných a dozorných orgánov v oblasti uvádzania výrobkov na jednotný trh EÚ.

Prezentácie:

 

 

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 6. 2016