English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Projekty podporené z fondov EÚ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky získalo titul Efektívny používateľ modelu CAF

3. august 2021
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metro...

Vykonané aktivity implementácie manažérstva kvality partnermi projektu za mesiac jún

29. júl 2021
  JÚN 2021 Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy, príspevkových a rozpočtových organizáciách Implementácia systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (ďalej len „ISO 9001“...

Titul Efektívny používateľ modelu CAF získali ďalšie 3 stredné školy

14. júl 2021
Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy   Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa CAF centrum, kto...

Národný bezpečnostný úrad získal titul Efektívny používateľ modelu CAF

12. júl 2021
V novembri 2019 Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) začal s implementáciu modelu CAF v rámci druhej implementačnej etapy národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy, ktorý je podporený z Európskeho soc...

Výzva na zapojenie sa do projektu - 4. kolo

30. jún 2021
PODPORA IMPLEMENTÁCIE MODELU CAF V ORGANIZÁCIÁCH VEREJNEJ SPRÁVY   Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality a národný korešpondent modelu CAF vyhlasuje výzvu pre organizácie...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  »