English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborný seminár „ Smernica 2007/23/ES a nariadenie vlády SR 485/2008 Z. z. v praxi“

V rámci odborného seminára odzneli tieto prezentácie:

 1. NV SR č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (PDF, 233,6 kB)
  Konšrukta-Defence, a. s., NO 1395 – Ing. Juraj Randus
 2. Pyrotechnické výrobky v systéme trhového dohľadu
  (PDF, 238,8 kB)SOI – Ing. Marián Jargaš
 3. Systém školenia osôb so špeciálnymi znalosťami v ČR
  (PDF, 257,0 kB)ČÚZZS Praha – Ing. Milan Kukla
 4. Harmonizácia noriem na pyrotechnické výrobky, činnosť technickej komisie CEN 212
  (PDF, 774,3 kB)Konštrukta-Defence, a. s., NO 1395 – Ing. Juraj Randus

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 26. 11. 2010