English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Odborné školenie autorizovaných/notifikovaných osôb

Činnosť slovenských NO/AO, ich zodpovednosť a posudzovanie zhody (DOC, 319,0 kB)
Ing. Karolová, ÚNMS SR

Metrologická legislatíva (DOC, 98,8 kB)
Ing. Mikulecký, CSc., ÚNMS SR

Normalizácia a činnosť Technických komisií (DOC, 115,2 kB)
Ing. Túšová, SÚTN

Preukazovanie zhody stavebných výrobkov (Zákon č. 90/1998 Z.z.) (DOC, 88,1 kB)
Ing. Bzovská, MVRR SR

Praktické dopady novelizácie STN EN ISO/IEC 17025:2000 na skúšobné a kalibračné laboratóriá akreditované pred rokom 2006 (DOC, 987,1 kB)
Ing. Galo, TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Preskúmanie manažmentom (DOC, 59,9 kB)
Ing. Miklánek, TSÚ Piešťany š.p. Piešťany

Ochrana spotrebiteľa – realizácia všeobecnej bezpečnosti výrobkov v SR (DOC, 39,9 kB)
Ing. Bírošová, CSc. Ing. Vaľková, MH SR

Neistoty merania (DOC, 374,3 kB)
Ing. Árendás, VÚSAPL a.s. Nitra


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 13. 2. 2008