English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národná cena SR za kvalitu 2013

 NCSRKSLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU

 

     Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality Slovenskej republiky vyhlásil počas Európskeho týždňa kvality výsledky 14. ročníka súťaže Národná cena SR za kvalitu.

Ocenené organizácie účasťou v Národnej cene Slovenskej republiky za kvalitu preverili systém vlastného manažérstva implementáciou modelu kvality (model výnimočnosti EFQM alebo modelu CAF) a preukázali tým kľúčové výsledky a výnimočné prístupy, ktoré využívajú v každodennej realite svojej činnosti.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo 11. novembra 2013 v Historickej budove Národnej rady SR za účasti ministrov, štátnych tajomníkov, veľvyslancov, rektorov slovenských univerzít a vysokých škôl a ďalších predstaviteľov podnikateľského sektora a verejnej správy.

Počas slávnostného večera boli taktiež odovzdané:

 • ocenenia v rámci súťaže Cena za najlepší publicistický prínos v oblasti kvality práce, produkcie a života 2013,
 • ocenenie v rámci súťaže Top manažéri kvality roka 2013,
 • tituly Efektívny používateľ modelu CAF,
 • ocenenia za celoživotný prínos v oblasti kvality.

VÝSLEDKY SÚŤAŽE NÁRODNÁ CENA SR ZA KVALITU

Víťazi súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Chemosvit Folie, a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
 • Slovenská pošta, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
 • Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (kategória C1 - organizácie štátnej správy)

Víťaz súťaže podľa modelu CAF:

 • Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenený finalista súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Donghee Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • Mobis Slovakia s.r.o. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)

Ocenenie zlepšenia výkonnosti podľa modelu CAF:

 • Fond sociálneho rozvoja (kategória C3 - iné organizácie verejného sektora)

Ocenenie za zapojenie sa do súťaže podľa modelu výnimočnosti EFQM:

 • PPS Group a.s. (kategória A1 - organizácie vyrábajúce výrobky od 251 zamestnancov)
 • Stavebné bytové družstvo II. Košice (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
 • WAGON SLOVAKIA Košice, a.s. (kategória A2 - organizácie poskytujúce služby od 51 zamestnancov)
 • I.TRAN., s. r. o. (kategória B1 - organizácie vyrábajúce výrobky do 250 zamestnancov)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE CENA ZA NAJLEPŠÍ PUBLICISTICKÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY PRÁCE, PRODUKCIE A ŽIVOTA

Najlepší odborný príspevok (autorstvo – odborná verejnosť):

 • Mikuláš Čollák (názov príspevku: Hlavné nedostatky pri uplatňovaní systému manažérstva kvality, uverejnený v časopise Kvalita)

Najlepšiu diplomovú prácu (autorstvo – absolvent vysokoškolského štúdia):

 • Petra Kosnáčová (názov diplomovej práce: Uplatnenie štatistických metód pri zlepšovaní procesov, obhájená na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave)

Najlepší publicistický príspevok (autorstvo – novinár, publicista):

 • Jozef Sedlák (názov príspevku: Návrat k pôvodným potravinám prospeje aj obchodu, uverejnený v denníku Pravda)

VÝSLEDKY SÚŤAŽE TOP MANAŽÉRI KVALITY

Top manažér kvality roka 2013:

 • Ján Závadský, manažér kvality Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

TITUL EFEKTÍVNY POUŽÍVATEĽ MODELU CAF

Titul získali:

 • IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže
 • Mestská časť Bratislava – Petržalka
 • Město Valašské Klobouky

OCENENIE ZA CELOŽIVOTNÝ PRÍNOS V OBLASTI KVALITY

Ocenenie získali:

 • Michal Ľach
 • Kristína Zgodavová

Bulletin ocenených v NCSRK 2013 (PDF, 2,4 MB)
Fotogaléria z udeľovania NCSRK 2013 (PDF, 4,2 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 11. 4. 2016