Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Vitajte na stránke Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Dozvedieť sa viac o ÚNMS SR


Aktuality

29.12.2021 Tlačové správy

Vážení partneri,  do nového roku Vám zamestnanci Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky prajú veľa zdravia, spokojnosti, osobných...

21.12.2021 Tlačové správy

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydáva tlačovú správu "Ministerstvo...

17.12.2021 Tlačové správy

Pojem „spoločensky zodpovedné podnikane“ alebo „spoločenská zodpovednosť“ organizácií, známe aj pod...

15.12.2021 Tlačové správy

Dovoľujeme si Vás informovať o úspešnom ukončení procesu tvorby Národného programu kvality Slovenskej...

Všetky aktuality


Dôležité odkazy


Vedenie