English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

eMetrológia a skúšobníctvo

Je elektronickým periodikom z produkcie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky a užšou "elektronickou" verziou časopisu Metrológia a skúšobníctvo.
 
Samotný časopis Metrológia a skúšobníctvo je obohatený o plné znenia príspevkov z oblasti Výskumu a vývoja, ktoré sú lektorované (recenzované) externými posudzovateľmi.
 
Tlačený časopis je od roku 2014 polročníkom a jeho vydavateľom je rovnako Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

V prípade záujmu je možné si ho objednať elektronicky na shop@normoff.gov.sk alebo na adrese:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor technickej normalizácie
Štefanovičova 3
P. O. Box 76
810 05 Bratislava 15

Informácia pre prispievateľov:
Uzávierka príspevkov pre rok 2021 je v nasledovných termínoch:
3.9.2021 a 29.11.2021.
_______________________________________________________________________

ROK 2021
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2021 stiahnuť (PDF, 5,2 MB)

ROK 2020
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2020 stiahnuť (PDF, 5,0 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2020 stiahnuť (PDF, 5,6 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2020 stiahnuť (PDF, 4,3 MB)

ROK 2019
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2019 stiahnuť (PDF, 6,7 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2019 stiahnuť (PDF, 3,2 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2019 stiahnuť (PDF, 5,2 MB)

ROK 2018
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2018 stiahnuť (PDF, 945,5 kB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2018 stiahnuť (PDF, 3,6 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2018 stiahnuť (PDF, 4,5 MB)

ROK 2017
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2017 stiahnuť (PDF, 5,4 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2017 stiahnuť (PDF, 8,0 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2017 stiahnuť (PDF, 983,2 kB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2017 stiahnuť (PDF, 2,4 MB)

ROK 2016
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2016 stiahnuť (PDF, 4,1 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2016 stiahnuť (PDF, 1,8 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2016 stiahnuť (PDF, 3,3 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2016  stiahnuť (PDF, 799,8 kB)

ROK 2015:
eMetrológia a skúšobníctvo 1/2015 stiahnuť (PDF, 4,5 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 2/2015 stiahnuť (PDF, 5,7 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 3/2015   stiahnuť (PDF, 6,2 MB)
eMetrológia a skúšobníctvo 4/2015 stiahnuť (PDF, 2,5 MB)


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 15. 6. 2021