English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Dohoda o EHP

Dohoda o Európskom hospodárskom priestore (PDF, 1,4 MB)

Aktualizované verzie príloh 1 až 22 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej EHP), odkazy a dokumentácia, týkajúca sa Dohody o EHP sú dostupné v anglickom jazyku na stránke  Európskeho združenia voľného obchodu (anglicky European Free Trade Association - EFTA): http://www.efta.int/Legal-Text/EEA-Agreement-1327 

V prípade podrobnejších informácií je možné kontaktovať pracovníkov Útvaru európskych záležitostí Odboru skúšobníctva a európskych záležitostí uvedených na web sídle ÚNMS SR.


 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 22. 3. 2018