English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

ÚNMS SR v boji proti ochoreniu COVID-19 bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy

29. január 2021

ÚNMS SR v spolupráci s Európskym výborom pre normalizáciu (CEN), Európskym výborom pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC),  Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO) a Medzinárodnou elektrotechnickou komisiou (IEC) podporuje celospoločenské úsilie pri riešení problémov spôsobených ochorením COVID-19  a bezodplatne sprístupnil ďalšie technické normy do 31. marca 2021.

Poskytnutie bezplatného balíka súboru technických noriem na vnútroštátnej úrovni uľahčí prácu mnohým spoločnostiam v Európskom hospodárskom priestore, ktoré upravujú svoje technické zariadenia a výrobné postupy k dosiahnutiu hmatateľných výsledkov v boji proti ochoreniu COVID-19. Na tento účel ÚNMS SR identifikoval technické normy v oblastiach:

Poznámka:
Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na webové sídlo medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO alebo na konkrétnu sprístupnenú STN vo formáte .pdf na čítanie.