English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vzájomné uznávanie výrobkov

Vzájomné uznávanie je princíp práva Európskej únie (EÚ), podľa ktorého musia členské štáty na svojom území povoliť predaj tovaru, ktorý sa už legálne predáva v inom členskom štáte. To znamená, že výrobky, ktoré boli legálne umiestnené na trh v jednom členskom štáte a ich výrobca sa rozhodne umiestniť ich na trh v ďalšom členskom štáte, už nemusia spĺňať špecifické podmienky stanovené v krajine dovozu. To sa však nevzťahuje na prípady, keď členský štát stanovil tieto špecifické požiadavky za účelom ochrany verejného zdravia, životného prostredia alebo ochrany spotrebiteľov. V týchto prípadoch spočíva ťarcha dôkazu na strane regulačných autorít, ktoré musia dokázať, že príslušná úroveň daného chráneného záujmu je skutočne nevyhnutná.


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019