English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Aký výrobok spadá pod vzájomné uznávanie?

Vzájomné uznávanie sa vzťahuje na výrobky v neharmonizovanej oblasti, resp. na neharmonizované aspekty výrobkov.
 
Harmonizované výrobky musia spĺňať požiadavky, ktoré sú stanovené v harmonizačných právnych predpisoch (smernice, nariadenia), čím je zaistený ich voľný a neobmedzený pohyb v rámci Európskej únie. Základné požiadavky podľa harmonizačných predpisov sú rovnaké na harmonizované výrobky v každom členskom štáte EÚ, preto v tomto prípade nie je vzájomné uznávanie nutné.

Ak sa však na konkrétne výrobky nevzťahujú žiadne právne predpisy EÚ a výrobky sú regulované na národnej úrovni štátu pôvodu, resp. uvedenia na trh, ide o neharmonizovanú oblasť.

Samotné určenie neharmonizovaných výrobkov (resp. ich aspektov) je pomerne náročné, a preto Komisia vytvorila ich indikatívny zoznam, ktorý pravidelne aktualizuje.

Zoznam neharmonizovaných výrobkov je k dispozícii na stiahnutie tu.

Ak však výrobok nie je regulovaný ani na európskej ani na národnej úrovni, potom musí splniť aspoň základné bezpečnostné požiadavky podľa požiadaviek všeobecnej bezpečnosti výrobkov (nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z. z (PDF, 92,4 kB)). Ale i takýto výrobok má v súlade s princípom vzájomného uznávania právo na voľný pohyb.

Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 5. 9. 2019