English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Verejné pripomienkovanie

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu „Moderné technológie – chatbot v ÚNMS SR“, aby sa k tomuto dokumentu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné organizácie, ktoré sa zaoberajú informatizáciou a digitalizáciou systémov verejnej správy.

Cieľom realizácie projektu je zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj poskytovania informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou.

Štúdia uskutočniteľnosti projektu a TCO sú k dispozícii v časti prílohy. Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti projektu je možné zaslať formulárom zverejneným v nižšie uvedených prílohách do 03.08.2020 najneskôr do 16:00 h na e-mailovú adresu: nikoleta.krasulova@normoff.gov.sk.

Prílohy:
- Štúdia uskutočniteľnosti projektu (PDF, 122,4 kB)
- TCO (XLSX, 357,6 kB)
- Formulár na pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti projektu (XLSX, 13,0 kB)

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 31. 7. 2020