English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

September v CAF centre

11. október 2019
    CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Opäť je tu školský rok a aj CAF centrum sa naplno pustilo do práce. V septembri sa zorganizovalo spolu 12 vzdelávacích aktivít, z ktorých 6 sa uskutočnilo v priestoroch ÚN...

Zasadnutie Expertnej pracovnej skupiny modelu CAF v Helsinkách

9. október 2019
Spoločný systém hodnotenia kvality, známy ako model CAF, je významným výsledkom spolupráce členských krajín v členstve EUPAN, ktorých členova sa dlhodobo snažia o presadzovanie snáh pozitívne vplývajúcich na kvalitu organizácií verejnej sp...

Pozvánka na školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016"

2. október 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016“, a to 5. novembra 2019. Cieľovou skup...

Pozvánka na workshop Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód

30. september 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje z dôvodu veľkého záujmu dňa 24. októbra 2019 už po druhýkrát v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vyb...

Pozvánka na školenie „Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy“

27. september 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy“, a to 23. októbra 2019. Cieľov...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »