English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Leto v CAF centre - júl 2019

8. august 2019
Napriek tomu, že letné prázdniny sú v plnom prúde, v CAF centre nezaháľame. Školiacu miestnosť CAF centra sme opäť vylepšili. Nové plastické vyhotovenie loga CAF centra sa stalo centrálnym a neprehliadnuteľným motívom celej m...

Novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii

5. august 2019
S účinnosťou od 1. 8. 2019 bol v súvislosti so zákonom č. 215/2019 Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov novelizovaný zákon č. 60/2018 o technickej normalizácii. ...

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov

5. august 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v Úradnom vestníku Európskej únie (L 169)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. jún...

Nové nariadenie (EÚ) č. 2019/515 o vzájomnom uznávaní tovaru

2. august 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že v  Úradnom vestníku Európskej únie (L 91)  bolo publikované nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/515 z 19. marc...

Pozvánka na školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“

1. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod“ a to 10. septembra 2019. Cieľovou skupinou školenia sú ...

«  4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14  »