English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

ONLINE PREDNÁŠKA O TVORBE TECHNICKÝCH NORIEM

4. máj 2021
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) organizuje online prednášku pre študentov zameranú na tvorbu technických noriem na národnej a medzinárodnej úrovni, na ktorej vystúpia špecialisti z odboru technicke...

Môžeme dôverovať meradlám? Merajú meradlá správne?

30. apríl 2021
Ľudstvo sa už od nepamäti obracia na meradlá a dôveruje im pri meraniach súvisiacich s obchodnými transakciami, pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku alebo životného prostredia, ako aj pri vzniku konfliktných záujmov na v...

Oznam o otvorení Infocentra

18. apríl 2021
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR si Vás dovoľuje informovať, že od 19.4.2021 budú všetky služby INFOCENTRA opäť pre verejnosť otvorené. Podmienky vstupu: 1 osoba/15 m2 ,  negatívny test  a re...

Kontrola ako nástroj ochrany a garancie kvality pre občanov a zodpovedných podnikateľov

17. apríl 2021
Slovenský metrologický inšpektorát (SMI) je orgánom metrologického dozoru a orgánom dohľadu pre oblasť meradiel. Svojou činnosťou zabezpečuje ochranu spotrebiteľa, zdravia a majetku. Zároveň je garantom kvality služieb a výrobk...

Nová STN v oblasti služieb

15. apríl 2021
Od 1. mája 2021 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR do sústavy STN prijíma v oblasti služieb novú normu STN EN 17169: 2021 Tetovacie služby. Bezpečná a hygienická prax (95 5131). Záujem o využívanie tetovacích služieb zo...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »