English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Dočasná odstávka služieb

30. január 2020
Ospravedlňujeme sa, z technických príčin sú služby terminologia.unms.sk, typovky.unms.sk, datasety Úradu, e-služby.unms.sk dočasne nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.

Nové vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

27. január 2020
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje nové vzdelávacie aktivity.  Cieľovou skupinou sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy, kto...

Seminár IEC pre mladých profesionálov

24. január 2020
Medzinárodná elektrotechnická komisia IEC podporuje účasť mladých expertov v normalizácii a ponúka pre národné komitéty možnosť udelenia akreditácie pre dvoch mladých profesionálov na seminár, ktorý sa uskutoční na okraj 84. Generálneho zas...

December z pohľadu implementácie systému manažérstva kvality a manažérstva proti korupcii

20. január 2020
Dňa 3. decembra 2019 sa v Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) uskutočnilo stretnutie všetkých členov implementačného tímu. Na tomto stretnutí manažér kvality oboznámil jednotlivých členo...

Výzva na zasielanie nominácií na udelenie ceny Jána Andreja Segnera za rok 2019

17. január 2020
Podmienky udeľovania: Podľa rozhodnutia predsedu ÚNMS SR č. 57/2000 z 9. júna 2000 sa každý rok pri príležitosti Svetového dňa metrológie udeľuje Cena predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovens...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »