English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Novela zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

21. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že dňa 21. júla 2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky zverejnený zákon č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvi...

Posudzovanie zhody ochranných odevov, ktoré slúžia na ochranu pred škodlivými biologickými činiteľmi napr. COVID-19

20. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo informáciu. Ochranné odevy ako osobné ochranné prostriedky (ďalej len „OOP“) patria do kategórie III OOP podľa nariadenia Európskeho parla...

Príprava návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

16. júl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pristúpil k príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektor...

Usmernenie k posudzovaniu zhody / certifikácii výrobkov "Ochranné rúška" - aktualizácia

14. júl 2020
Poznámka: Podčiarknuté modré slová sú aktívne a viete sa priamo prepojiť na uvedený predpis alebo na webové sídlo uvedenej organizácie. Na posudzovanie zhody/ certifikáciu ochranných rúšok sa môže v závislosti od účelu určenia vzťahovať niek...

Pozvánka na kurz "Ako kúpiť správny respirátor?"

2. júl 2020
Slovenský metrologický ústav v spolupráci s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky organizuje sériu kurzov pre verejnosť s názvom „Ako kúpiť správny respirátor?“. Viac informácii o kurze, cene a termíno...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »