English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

AUGUST Z POHĽADU IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA KVALITY A MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

13. september 2019
Dňa 14. augusta 2019 sa v priestoroch Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“ alebo „úrad“) konalo stretnutie zástupcov ÚNMS SR so zástupcami spoločnosti TÜV SÜD Slovakia s.r.o., za účas...

Svetový deň normalizácie

10. september 2019
       Každoročne si dňa 14. októbra pripomíname úsilie tisícov odborníkov, ktorí spolupracujú a vytvárajú  technické normy v rámci medzinárodných organizácií, ako je Medzinárodná elektrotechnická komisia (IEC), M...

Leto v CAF centre - august 2019

9. september 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 Aj počas leta CAF centrum organizovalo v druhom augustovom týždni školenie, a to konkrétne na systém manažérstva kvality podľa...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a iným...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a iným...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »