English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

POZOR ZMENA: Predĺženie termínu prihlásenia na seminár IEC pre mladých profesionálov

30. apríl 2020
Seminár Medzinárodnej elektrotechnickej komisii (IEC) pre expertov do 35 rokov, ktorí majú skúsenosti s technickými normami alebo posudzovaním zhody v oblasti elektrotechniky sa uskutoční v dňoch 9. – 11. novembra 202...

Udeľovanie výnimiek - Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5

22. apríl 2020
Toto usmernenie bolo aktualizované dňa 18.05.2020  - AKTUALIZÁCIA „Udeľovanie výnimiek – Odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 a zákon č. 56/2018 Z. z. § 4 ods. 5“   Dovoľujeme si informovať, že Európska komisia prijal...

Usmernenie pre colníkov v súvislosti s COVID-19

17. apríl 2020
Usmernenie pre colníkov obsahujúce rôzne aspekty zákazov a obmedzení (P&R) v colnej oblasti a ďalšie opatrenia na vnútorných hraniciach na ochranu zdravia a zachovanie jednotného trhu. Note for the attention of the parcs...

60. výročie založenia CEN a CENELEC

16. apríl 2020
Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) si pripomínajú 60 rokov. Toto výročie vychádza z existujúcich záznamov, v ktorých sa uvádza dosiahnutie dohody o vytvorení dv...

AKTUALIZÁCIA “Usmernenie ÚNMS SR k činnosti v oblasti metrológie v súvislosti s ochorením COVID-19“

14. apríl 2020
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správny pre oblasť metrológie podľa § 3 písm. a) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďale...

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11  »