English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Aktivity implementácie manažérstva kvality v mesiaci máj

10. jún 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V rámci prvej implementačnej časti sa od januára 2019 spustila implementácia systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:20...

49. Fórum metrológov

7. jún 2019
Slovenská metrologická spoločnosť (ďalej len „SMS“) pod záštitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ďalej len „úrad“) organizovala pri príležitosti Svetového dňa metrológie 49. Fórum metrológov spojené s odovzdávaním ocenenia predsedu ...

Aktivity CAF centra v mesiaci máj 2019

6. jún 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko V mesiaci máj sa v CAF centre zorganizovali viaceré školenia zamerané ako na tradičné témy systémov manažérstva kvality, tak i na nové témy, ktoré vyplynuli z dopytu zamestnancov verejnej...

OZNAM - Typovky.sk - nová adresa

4. jún 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky oznamuje, že zoznam schválených typov, pôvodne umiestený na webovom sídle www.typovky.sk je odo dňa 01.06.2019 dostupný na novej adrese: https://typovky.u...

CAF centrum organizuje školenie "SWOT analýza ako nástroj zlepšovania"

30. máj 2019
CAF centrum ako stredisko podpory pre organizácie verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 20. júna 2019 v ÚNMS SR školenie „SWOT analýza ako nástroj zlepšovania“. Cieľovou skupinou školenia sú zamestnanci...

«  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  »