English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Tlačové správy

Leto v CAF centre - august 2019

9. september 2019
CAF centrum ako vzdelávacie stredisko Školenie Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 Aj počas leta CAF centrum organizovalo v druhom augustovom týždni školenie, a to konkrétne na systém manažérstva kvality podľa...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 188/2018 Z. z. o spotrebiteľskom balení, o fľaši ako odmernej nádobe, o požiadavkách na kontrolu množstva výrobku v spotrebiteľskom balení a o požiadavkách na kontrolu skutočného objemu fľaše ako odmernej nádoby

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a iným...

Príprava návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 173/2018 Z. z. o zákonných meracích jednotkách

2. september 2019
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky v zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov začína dňa 2. septembra 2019 proces konzultácií s dotknutými podnikateľskými subjektmi a iným...

Pozvánka na workshop "Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód"

21. august 2019
CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje dňa 26. septembra 2019 v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód“. Workshop je určený pre...

Aktivity implementácie manažérstva kvality za mesiac júl 2019

20. august 2019
Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách V prvej implementačnej etape sa pokračuje v implementácii systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v Úrade pre no...

«  7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  »