English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Vzdelávacie aktivity v CAF centre ÚNMS SR

16. január 2020

V rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ Vám aj v roku 2020 ponúkame vzdelávacie aktivity, na ktoré Vás srdečne pozývame. Vzdelávacie aktivity sú určené pre zamestnancov organizácií verejnej správy a ich cieľom je zvyšovať informovanosť a vzdelanostnú úroveň zástupcov verejnej správy v rôznych oblastiach manažérstva kvality.

Prehľad školení v mesiaci január a február 2020 nájdete na linku: https://kvalita2019.unms.sk/caf-skolenia/prihlaska-na-skolenia-zoznam-minimal.php

Témy boli starostlivo vyberané a prispôsobené aktuálnym požiadavkám. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Odbor kvality a projektového riadenia