English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Stretnutie nadšencov modelu CAF počas Danube Governance Hub fóra

26. november 2019

Koncom novembra sa vo Viedenskej univerzite opäť stretlo viac než 50 nadšencov modelu CAF, medzi ktorými nechýbali ani národní korešpondenti zoskupení v sieti EUPAN. Cieľom stretnutia bolo demonštrovať ako čo najlepšie implementovať model CAF viacerými možnosťami prezentovanými jednotlivými krajinami, čoho súčasťou boli aj praktické návrhy a riešenia potrebné na ďalšie rozvíjanie a posilňovanie modelu CAF.

Z toho dôvodu boli na stretnutie prizvané viaceré členské krajiny v rámci siete EUPAN, ktoré bližšie predstavili svoje aktivity a prístupy týkajúce sa implementácie a propagácie modelu CAF, ktorého revidovaná verzia bude koncom novembra 2019 oficiálne predstavená a schválená na zasadnutí vedúcich predstaviteľov EUPAN v Helsinkách.

Stretnutie sa realizovalo v rámci projektu BACID (Building Administrative Capacities in the Danube Region and Western Balkans), ktoré okrem iných spolupracuje aj s rakúskym KDZ (Centrum pre výskum verejnej správy). Účelom novembrového stretnutia s majestátnym výhľadom na Viedeň bola nielen výmena dobrej praxe, ale rovnako aj prehĺbenie vzťahov a pochopenie výziev, ktorým krajiny v súvislosti s modelom CAF momentálne čelia.

Harmonogram stretnutia bol rozložený do dvoch častí. V dopoludňajšom bloku odzneli prezentácie Rakúska, severného Macedónska, Slovinska, Portugalska a Poľska, počas ktorých zaznelo mnoho zaujímavých informácií týkajúcich sa aktivít zahŕňajúcich model CAF, ako napríklad spôsob realizácie tréningov a školení na model CAF, spôsob monitoringu partnerov, ale aj spomínanej propagácie modelu prostredníctvom rôznych foriem – plagátov, odborných udalostí, newsletterov či CAF videa. V druhej, poobednej časti, mali účastníci možnosť zúčastniť sa workshopu, počas ktorého navrhovali už konkrétne riešenia ako by mal byť model CAF ďalej propagovaný či ako zriadiť a vykonávať proces Externej spätnej väzby, ktorej organizátorom je na Slovensku ÚNMS SR.