English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na workshop Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód

30. september 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality organizuje z dôvodu veľkého záujmu dňa 24. októbra 2019 už po druhýkrát v ÚNMS SR workshop „Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód“.

Workshop je určený pre manažérov a zamestnancov organizácií verejnej správy. Výhody a špecifiká daného workshopu spočívajú najmä v jeho praktickej časti, kde si budú môcť účastníci priamo na príkladoch z praxe a prostredníctvom konkrétnych metód vyskúšať analýzu interného aj externého prostredia konkrétnej organizácie.

Po absolvovaní workshopu tak budú môcť lepšie vedieť analyzovať interné aj externé prostredie organizácie a jednoduchšie tak identifikovať silné a slabé stránky. Zároveň nadobudnú poznatky ako čo najlepšie využiť príležitostí a ako sa vyhýbať ohrozeniam. Samozrejme, benefitom účasti na workshope je aj výmena skúseností a príkladov dobrej praxe medzi účastníkmi počas diskusie, kedy budú môcť preniknúť hlbšie do danej problematiky.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program workshopu nájdete nižšie. V prípade, ak Vás program zaujal, neváhajte a elektronicky sa prihláste na workshop kliknutím na link.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 917,3 kB)
 
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu