English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na školenie "Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy"

26. september 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR organizuje školenie „Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy“, a to 21. októbra 2019.

Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa ako pristupovať k implementácii modelu CAF ako projektu,  ako aj získať pohľad na príklady, väzby medzi kritériami a subkritériami modelu CAF.  Účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti pre interné posudzovanie samohodnotiacej správy - slovné a bodové hodnotenie, konsenzus míting.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program školenia nájdete nižšie. V prípade, ak Vás program školenia zaujal, neváhajte a  prihláste sa na školenie vyplnením elektronickej prihlášky link.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 1,0 MB)
 
 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu