English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na školenie „Manažérstvo sťažností“

30. júl 2019

CAF centrum ako stredisko podpory organizácií verejnej správy v oblasti manažérstva kvality v ÚNMS SR opäť organizuje školenie „Manažérstvo sťažností“ a to 4. septembra 2019.

Cieľovou skupinou školenia sú manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy zodpovední za riadenie/vybavovanie sťažností, ktorí budú mať možnosť dozvedieť sa ako previazať manažérstvo sťažností s koncepciami manažérstva kvality (norma ISO 9001, model CAF) a získať podrobnejšie informácie o vyhodnocovaní a zlepšovaní systému manažérstva sťažností, ako aj o súvislostiach spokojnosti zainteresovanej strany a manažérstvom sťažností.

Školenie sa realizuje v rámci národného projektu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“.

Program školenie nájdete nižšie. V prípade, ak Vás program školenia zaujal, neváhajte a elektronicky sa prihláste na školenie kliknutím na link.

Na stiahnutie:
Program školenia (PDF, 1,0 MB)

 

 
Národný projekt „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“
Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu