English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Pozvánka na konferenciu "Podpora inovácií prostredníctvom noriem"

19. september 2019


Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (CENELEC) organizujú dňa 13. novembra európsku konferenciu s názvom „Podpora inovácií prostredníctvom noriem“.

Cieľom tohto podujatia je podporiť zavádzanie inovácií na trh s využitím noriem. Poprední odborníci v oblasti inovácií a normalizácie budú prezentovať svoje skúsenosti so spájaním týchto dvoch svetov.

Registrácia na uvedené podujatie je bezplatná.