English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Oznam

11. február 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR oznamuje, že dňa 12. februára 2020 od 9:30 do 11:00 h nebudú z technických dôvodov prístupné sieťové služby, ako i telefónne linky úradu na pracoviskách: Štefanovičova ul. č. 3, 810 05 Bratislava a Karloveská ul. č. 63, 841 04 Bratislava.

Ďakujeme za pochopenie.