English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

28. odborný seminár pri príležitosti Svetového dňa normalizácie

20. september 2016

Pri príležitosti Svetového dňa normalizácie Vás Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky pozýva na odborný seminár spojený s odovzdávaním Ceny Vladimíra Lista za normalizáciu za rok 2016, ktorý sa uskutoční dňa 25. októbra 2016.
 
Pozvánka na seminár  spolu so záväznou prihláškou sa nachádza v dole uvedených prílohách.
 
 
Bližšie informácie o seminári Vám poskytne:
Organizačný sekretariát
Mgr. Radka Laciková
Štefanovičova 3
810 05 Bratislava 15

tel.: 02/57 485 325
e-mail: radka.lacikova@normoff.gov.sk