English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné kontaktné miesto pre výrobky

V zmysle uznesenia vlády SR č. 902/2008 z 10. decembra 2008 je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR zodpovedný za realizáciu Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 a jeho povinnosťou je prijatie relevantných opatrení na vnútroštátnej úrovni. V zmysle článkov 9 a 10 nariadenia bolo na Odbore európskych záležitostí a technickej normalizácie zriadené Národné kontaktné miesto pre výrobky, ktorého hlavnou úlohou je napomôcť pri realizácii princípu vzájomného uznávania.
 
Zriadené kontaktné miesto pre výrobky podáva podnikateľským subjektom a príslušným orgánom iných členských štátov informácie o uplatňovaní princípu vzájomného uznávania, o národných technických pravidlách a národnej legislatíve, ale i o možných opravných prostriedkoch v prípade sporu podnikateľského subjektu s kompetentnými autoritami.

Na kontaktné miesto sa môže obrátiť aj výrobca, ktorý umiestnil neharmonizovaný výrobok na trh v Slovenskej republike so žiadosťou o získanie informácií, ktoré potrebuje na umiestnenie daného výrobku na trh inej členskej krajiny EÚ, prípadne so žiadosťou o sprostredkovanie kontaktných údajov príslušných orgánov v inom členskom štáte. Tieto informácie poskytujeme aj iným podnikateľským subjektom vrátane dovozcov a sprostredkovateľov.

Zoznam kontaktných miest pre výrobky v ostatných členských štátoch nájdete tu.
 
Okrem týchto činností Národné kontaktné miesto metodicky riadi ostatné rezorty a orgány štátnej správy, pokiaľ ide o uplatňovanie princípu vzájomného uznávania.
 
Národné kontaktné miesto pre výrobky poskytuje všetky spomenuté informácie bezplatne a v zmysle nariadenia do 15 pracovných dní od prijatia žiadosti.
 
Kontakt:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Odbor skúšobníctva a európskych záležitostí

telefón:+421 2 57 485 321
e-mail: productinfo@normoff.gov.sk


Žiadosť o informáciu - technické požiadavky na výrobky

Povinné polia, bez ktorých nie je možné formulár odoslať sú označené hviezdičkou ( * ).

 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 10. 7. 2019