English  |  Mapa stránky  |  Kontakty
 
 

Národné etalóny

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 4 písm. h) bodu 1. zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverejňuje zoznam národných etalónov (NE). Viac informácii o národných etalónoch je možné získať na webovom sídle Slovenského metrologického ústavu – tu.

Označenie etalónu    Názov etálónu 
NE 001/97  NE elektrického odporu
NE 002/97  NE dĺžky
NE 003/97  NE hmotnosti
NE 004/97  NE času a frekvencie
NE 005/97  NE žiarivého toku a intenzity ožarovania
NE 006/97 NE tlaku
NE 008/97 NE hustoty kvapalín a tuhých telies
NE 009/97 NE viskozity kvapalín 
NE 011/98  NE jednosmerného napätia
NE 012/98 NE svietivosti  
NE 013/98 NE rovinného uhla 
NE 014/98 NE elektrickej kapacity 
NE 015/98 NE dozimetrických veličín rtg. žiarenia 
NE 016/98 NE neutrónov 
NE 017/99 NE aktivity rádionuklidov 
NE 019/99 NE akustického tlaku vo vzdušnom prostredí 
NE 020/A/99 NE teploty v intervale teplôt od - 38,8344 °C do 961,78 °C
NE 020/B/99 NE teploty v rozsahu 962 °C až 2200 °C
NE 021/99  NE prietoku a pretečeného množstva vody
NE 022/99 NE látkového množstva 
NE 023/99  NE zlomku látkového množstva v plynnej fáze 
NE 026/07 NE elektrolytickej konduktivity 
NE 027/02 NE spektrálnej transmitancie 
NE 028/01  NE dozimetrických veličín žiarenia gama 
NE 034/07 NE pH
NE 035/07 NE prietoku a pretečeného objemu plynov 


Vytlačiť stránkuvytlačiť stránku    Poslať stránku poslať stránku    posledná zmena: 16. 12. 2019